Logotyp - Dom Kultury Mors

XI FESTIWAL TAŃCA

„ZŁOTY GRYF”

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica, Tel. 14 680 93 60

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:
Dom Kultury „Mors”, ul. Sportowa 28
21 marca 2020 r. - formy różne
22 marca 2020 r. - taniec ludowy

BIURO ORGANIZACYJNE:
Dom Kultury „Śnieżka”, ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica,
tel. 14 696 93 10, e-mail: konkursy@mokdebica.pl

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Agnieszka Jackowska – Drożdż, tel. 605 425 202

 

CELE PRZEGLĄDU:

 • integracja i animacja środowiska tanecznego - popularyzacja zespołowych form tanecznych i ich walorów artystycznych
 • kultywowanie polskich tradycji ludowych
 • przybliżenie dzieciom i młodzieży różnych form tańca
 • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami  tanecznymi

 

KATEGORIE TANECZNE:

obowiązujące w obu kategoriach wiekowych - każdy zespół prezentuje się tylko w jednej kategorii:

 • formy różne
 • taniec ludowy: zespoły artystycznie opracowane i autentyczne

KATEGORIE WIEKOWE:

I kategoria 7 – 12 lat
II kategoria 13 – 19 lat

 

KRYTERIA OCENY:

 • opracowanie choreograficzne
 • dobór repertuaru, muzyki, kostiumu
 • poziom prezentacji
 • ogólne wrażenie artystyczne

 

NAGRODY:

Uczestników Przeglądu oceniać będzie profesjonalne 3-osobowe jury.

Przyznane zostaną nagrody 1, 2 i 3 w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.

Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszenia oraz wpłata akredytacji w kwocie 20 zł od osoby (nie obejmuje opiekunów grup), przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy: Bank PKO S.A. o/Dębica 32 1240 4807 1111 0000 5535 4448 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca br.

Organizator nie będzie uwzględniał zgłoszeń, które wpłyną po wyznaczonym terminie.

W ramach akredytacji organizator zapewnia ciepły posiłek grupie i instruktorowi.

W zgłoszeniu należy podać wszystkie dane do faktury.

Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy zespół prezentuje jeden układ taneczny – czas do 6 min, ludowe do 15 min.

Każdy tancerz może być członkiem tylko jednego zespołu.

W Przeglądzie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzedniej  edycji - mogą wystąpić jako Gość Specjalny podczas przeglądu.

 

DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Organizator zapewnia:

 • salę widowiskową ze sceną o wymiarach 14 m x 10 m,
 • garderoby dla zespołów,
 • ekipę techniczną (nagłośnienie, oświetlenie),
 • zabezpieczenie medyczne (pielęgniarka)

Opiekunowie zespołów zobowiązani są do dostarczenia podkładów muzycznych w formacie MP3 drogą mailową na adres: sergiusz.smolnicki@mokdebica.pl.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione podczas Przeglądu.

Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do udziału w Przeglądzie zobowiązane są do ich przewiezienia i ubezpieczenia na koszt własny.

Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantującą bezpieczeństwo uczestników (zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z przeglądu.

Program Przeglądu zostanie opublikowany na stronie: www.mokdebica.pl.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.